Välkommen!

cropped-liten_bild.jpgEtt år i Omställning (One Year in Transition, 1YT) är en kurs inom ramen för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av ”glokala” lösningar på globala problem. Med avstamp i att belysa globala utmaningar undersöker vi exempelvis hur vi kan öka förmågan att hantera förändring och kriser både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan. Under kursens gång kommer en rad relevanta frågor att lyftas upp för diskussion, analys och praktik. Kursen består av fyra fysiska veckoträffar under ett år, med moment av mentorskap och grupphandledning mellan träffarna.